Severný uzol v 2. dome

Zistite Svoj Počet Anjela

Uzly Mesiaca sú tvorené priesečníkom dvoch rovín ekliptiky: priamky toku Slnka okolo Zeme a dráhy Mesiaca okolo Zeme.

Bod, v ktorom Mesiac prerezáva rovinu obehu Slnka z juhu na sever, je severný uzol a bod, v ktorom ho Mesiac prerezáva zo severu na juh, je južný uzol.

Severný uzol - význam a symbolika

Tvoria os v zverokruhu, ktorú ako výsledok kríženia rás Slnka, Mesiaca a Zeme možno považovať za os života, a teda za silu.V deň nášho narodenia sa Uzly objavujú v určitej osi znamení a domov.Južný uzol predstavuje návyky, postoje a správanie, ktoré sú pre nás ľahké, hlboko integrované, a preto naznačujú cestu najmenšieho odporu. Ale táto cesta často nie je najpozitívnejšou cestou a nie je orientovaná na rast, po ktorom treba kráčať.

sen nájsť peniaze

Pre náš väčší zisk sa vydáme cestou, ktorá je menej precvičovaná, teda cestou, ktorá je užitočná na vyživovanie a kultiváciu vlastností a správania, ktoré predstavujú pravý opak našich starých modelov.

To znamená vyvinúť presné (a niekedy bolestivé) úsilie. Na výstavbu nových postojov, ktoré zodpovedajú domu a znameniu severného uzla.Aj keď sa táto interpretácia javí ako dosť psychologická, z ezoterického hľadiska sa ukázala ako veľmi funkčná. Mnoho astrológov považuje modely predstavované južným uzlom za súčasť karmického dedičstva, formy z našich minulých životov, ktorú treba prekonať, aby sme mohli ďalej rásť.

Ak pôjdeme ďalej ako tieto vzorce, vybudujeme dobrú karmu, rozvíjajúcu vlastnosti symbolizované severným uzlom.

Dôležitou témou, ktorá vyplynula zo štúdia osi uzlov, je uzol chápaný ako cesta, po ktorej musí duša kráčať, cesta oddelená od túžob, potrieb a podnetov tela a fyzického sveta.Takže uzlová os ako jednotka označuje cestu duše, pričom južný uzol predstavuje smer, z ktorého jednotlivec prichádza, a severný uzol, ktorým smeruje.

Preto sa nemožno čudovať, že južný uzol sa považuje za negatívny, akoby tí, ktorí s ním žijú v súlade, boli nejakým spôsobom blokovaní, a nie napredovali.

Môžeme sa dôrazne prikloniť k Uzlu, najmä k južnému, pretože tým sa dostávame späť k starodávnym modelom patriacim k našej minulosti a neskôr sa môžeme obrátiť k druhému uzlu, ale môžeme tiež dosiahnuť rovnováhu medzi uzlami, keď obidva strany a my sme mali možnosť overiť si, ako nám tieto dva aspekty slúžia pri vývoji nášho života.

Mnoho talentovaných ľudí má pôrodné planéty v spojení s južným uzlom, znakom, ktorý často naznačuje silnú pamäť duše, ktorá sa rýchlo prebudila v konkrétnom sektore života.

Sila niektorých ľudí teda môže spočívať v tom, čo si prinesú z minulosti; Ak sa však ich život zameriava výlučne na toto, nedosahujú rovnováhu medzi uzlami a možno nerastú alebo neukazujú na severný uzol tak, ako by mali.

Podstata problému preto spočíva v tom, že v severnom lunárnom uzle sa nachádza bod osobného a intelektuálneho rastu a že sa ho vedomým spôsobom prijíma a kultivuje ako výstup.

Pokiaľ ide o os Uzlov, severná sa prejavuje ako krok vpred, južná ako pohľad dozadu. Aby bolo možné ľahko urobiť krok vpred, je predovšetkým potrebné prekonať silu južného uzla, ktorý má tendenciu konať opačným smerom.

Je v nás, v skupine alebo jednotlivcovi, niečo, čo je proti zmenám akéhokoľvek druhu. V našej reakcii na život je niečo, čo je čisto insitné a iracionálne, čo nás musí prinútiť cítiť sa vloženými do vzorcov a rytmov času, prírody a rodinných zvykov a zvykov.

Táto časť z nás miluje vedieť a pracovať na tom, čo sme schopní robiť a čomu rozumieť. Hľadajte bezpečnosť. Na tomto prístupe sa nestalo nič zlé. Potrebujeme to. Výsledkom by však bola stagnácia, ak by v živote nebol pre tento spôsob bytia žiadny problém.

čo symbolizuje biely vlk

Preto os Uzlov symbolizuje boj celého života.

dvandDom - význam a symbolika

Druhý dom, tradične spájaný so znamením Býka, predstavuje prostredie, v ktorom sa subjekt nachádza bezprostredne po narodení, prostredie, ktoré môže byť nepriateľské alebo ústretové, bohaté alebo znevýhodnené, benevolentné alebo drsné.

Hovoríme preto o prirodzenom prostredí. Nesmie byť zamieňaná s rodinnou jednotkou, rodičovskými postavami a rodinným domom, symbolizovaným štvrtým.

Táto oblasť rodnej tabuľky je o tom, čo máme od narodenia, a poskytuje nám informácie o majetku zdedenom po rodine, o konkrétnych vlastnostiach, ktoré zahŕňajú príjmy a našu schopnosť ich ovplyvňovať, investíciách a hnuteľnom majetku (autá, oblečenie , šperky a podobné).

Prístup k peniazom, naše zdroje a spôsob ich spravovania, získavanie bohatstva (a dlhu), finančné neúspechy, úspory, rozpočet, ktorý treba rešpektovať, a finančný stav - to všetko riadi Druhý dom.

Z toho je zrejmé, že Druhý dom predstavuje v širšom zmysle našu osobnú bezpečnosť, ktorá je úzko spojená s tým, čo vlastníme: nehnuteľnosti, peniaze, jedlo, oblečenie, všetko sú veci, vďaka ktorým sa v mnohých krajinách cítime bezpečne. prípadoch zvýšiť našu sebaúctu.

Nie je náhoda, že tento dom je spojený so znamením Býka, znamením, ktoré nás zakoreňuje v našich telách a identifikuje naše právo na existenciu a na všetko, čo potrebujeme na prežitie.

Sebavedomie a osobná sila sú úzko spojené s týmto domom, ktorý, ak je vážne poškodený, môže naznačovať akúsi nečinnosť, ale aj ekonomické problémy alebo chyby v tomto sektore.

Druhý dom je nástupníckym domom. Účelom po sebe nasledujúcich domov (II, V, VIII a XI) je stabilizácia predchádzajúcich domov.

Je to druhý dom, ktorý dodáva osobnej identite konzistenciu, ktorú symbolizuje Ascendent, a definuje, čo máme, zdroje, fyzické vlastnosti a limity.

Severný uzol za 2ndDom - význam a symbolika

Nesie v sebe tajomstvá minulých životov, ktoré vyzerajú pozorne, nemôže vyjsť na svetlo, pretože vina bráni pohybu. Jeho vnútro je také tajné, že nikoho nemožno skutočne označiť za ex.

Pretože ste stratili svoje hodnoty, pokúste sa ich nájsť v iných a je ťažké pochopiť, prečo ostatní oceňujú vaše činy. Keďže nemá čo stratiť, má chlpatý chrbát a tvári sa, že koná podľa vlastností iných.

Nesú tiež zvyšky sexuálneho zneužívania, žena prostredníctvom sexu dominuje a využíva výhody mužov, a v prípade muža ich používa na zvýhodnenie ega. Sex sa javí ako prostriedok na získanie niečoho.

Tiež žiarlia, cítia sa byť odcudzení od spoločnosti ako dieťa, ktoré sa snaží byť zachránené alebo oslobodené.

Udržuje ich strach z smrti, pretože to považuje za trest za všetky zlé skutky minulých reinkarnácií. Ak nedostanete to, čo chcete, obviňujte ostatných, že to nedostali. Až keď hodnota severného uzla v jeho druhom dome dosiahne znovuzrodenie.

Spomienka na minulé životy musí vyjsť zo smrti v tomto ôsmom dome, aby mohla duša postupovať. Aby ste sa z toho dostali, musíte sa vyvíjať a stavať na čestnom základe, nie úsilím ostatných, to, čo dostanete, musí byť, pretože ste vyhrali.

Značka, ktorá obsahuje južný uzol, označuje formy, v ktorých jednotlivec v minulosti žije, ak má záujem o ostatných, zatiaľ čo znak severného uzla ukazuje, ako vybudovať nový systém hodnôt na živote.

Naše uzemňovacie kapacity sú umiestnené v druhom dome. Pevné základy a korene pevne zasadené v zemi majú zásadný význam pre stabilitu a pevnosť všetkého.

Schopnosť vedieť najlepšie riadiť a využívať osobné zdroje bude mať nevyhnutne pozitívny dopad na ďalšie oblasti nášho života a tiež nám dá pocit efektívnosti, ktorý sa pozitívne odrazí na našej sebaúcte.

Táto časť z nás miluje vedieť a pracovať na tom, čo sme schopní robiť a čomu rozumieť. Hľadajte bezpečnosť. Tento prístup nemá chybu. Potrebujeme to. Výsledkom by však bola stagnácia, ak by v živote nebol pre tento spôsob bytia žiadny problém.

Preto os Uzlov symbolizuje boj celého života.

Vedomé a efektívne riadenie našich zdrojov, schopnosť vytvárať peniaze, nám umožňuje cítiť sa zakorenení a byť schopní vytvoriť bezpečné a pohodlné prostredie na pobyt, a teda uvedomiť si našu potrebu osobnej bezpečnosti.

Druhý dom má preto oveľa hlbší rozmer ako peniaze a vlastníctvo, pretože je zodpovedný za to, že nás drží na nohách, podporuje nás, zostáva v našej dimenzii a zamestnáva ju vedomím.

Peniaze, majetok, nehnuteľnosti sú teda prostriedkom, ale nie cieľom: slúžia iba na to, aby nás zakorenili, dali veci tvar a podstatu, poskytli nám bezpečnú základňu, bez ktorej budeme žiť v chaose.

Je pravda, že peniaze nevytvárajú šťastie, ale môžu nám pomôcť ich dosiahnuť. Práve za peniaze môžete ísť na výlet, kúpiť si šaty, skrášliť si domov, ale aj dobre urobiť. Mať tiež umožňuje dávať, a teda vytvárať výmenu.

Druhý domov v núdzi sa môže prejaviť ťažkosťami jednotlivca žiť v praktickej dimenzii existencie, a to vytvorením bezpečnej základne.

Pre druhý domov, ktorý nefunguje, je typická existenčná neistota, pocit oslabenia.

Ďalším problémom druhého domu, ktorý je príliš plný alebo silne zdôraznený, je tendencia nechcú sa pozerať za upokojujúce hranice vlastného dvora, zatiaľ čo druhý dom, ôsmy, prijíma riziká a výzvy, ktoré predstavuje. jediný skutočný pas do života plného zmyslu.

Každý dom existuje vo funkcii druhého, a preto sa musí zakorenenie druhého domu otvoriť aj obnoveniu oktávy.

Záver

Hodnoty vyjadrené v druhom a ôsmom dome musia spolupracovať, aby bol život nepretržitým procesom výstavby a nepretržitej regenerácie.

čo znamená 713

Nič netrvá večne. Aj hmotný tovar, ktorý máte jeden deň, už nemusí byť alebo v ňom je nedostatok.

Na druhej strane sa zviazanie obrazu človeka výlučne s vlastníctvom hmotných statkov, a teda so stavom, stáva veľmi redukčným a vystavuje človeka určitému zlyhaniu, pretože ak som to, čo mám, potom, keď to nemám, nie som dlhšie ktokoľvek.

Psychickú stagnáciu, nehybnosť, nadmernú pripútanosť k statkom a veciam možno prekonať pohľadom na ôsmy dom, ktorý nám pripomína, že emočné a psychologické zdroje sú dôležitejšie ako materiálne, pretože naše vnútorné bohatstvo si nemôže nikto vziať.

Zistite Svoj Počet Anjela