Saturn v 5. dome

Astrológia je bezkonkurenčná, pokiaľ ide o objavovanie podrobností o situáciách a ľuďoch. Astrológia je stáročia a tisícročia stará štúdia planét a hviezd zaoberajúcich sa ich vplyvom na náš život.Astrológia nám môže dať odpovede na mnoho otázok týkajúcich sa nášho života a osobnosti, budúcich udalostí, situácií, vzťahov atď.

Skúsený astrológ dokáže byť pri svojich predpovediach mimoriadne presný. Keď niekto vie, ako ju správne používať, astrológia môže byť veľmi hlboká.Astrológ vytvorí pôrodný diagram pre okamih narodenia alebo udalosti človeka, ktorý predstavuje východiskový bod interpretácie astrológie. Predstavuje polohy planét v danom okamihu umiestnené vo vnútri domov mapy. Údaje použité na výpočet pôrodnej mapy sú čas, dátum a miesto.Výpočet pôrodného diagramu bol v minulosti časovo náročný; vyžadovalo to veľa vedomostí a skúseností. Tento proces sa časom zjednodušil a v súčasnosti trvá použitie počítačových programov astrológie iba pár sekúnd.

Každý môže mať svoj pôrodný diagram v priebehu niekoľkých sekúnd, ale tlmočenie je vážna vec, keď ho chcete urobiť poriadne.

12 domov v pôrodníckej schéme má rôzne oblasti vládnutia. Ich vládcami sú planéty, ktoré vládnu znameniam na ich vrcholoch. Analýzou vládcov domu a planét umiestnených vo vnútri môže astrológ zistiť veľa o veciach, ktorým tento dom vládne.Interpretácia natálneho diagramu tiež vyžaduje interpretáciu vládcov grafu (vládca slnka a znamenia Ascendent) a aspektov medzi planétami.

V astrologickej analýze sa používajú aj niektoré zložitejšie techniky, je však na astrológovi, aby si vybral, ktorú z nich použije pri svojej interpretácii.

Planéty v domoch - jednotlivé mapy a význam synastry

Domy, ktoré majú vo vnútri planéty, sú najrozumnejšie. Odhaľujú zameranie pozornosti a oblasti s najväčším počtom aktivít.Planéty svojou energiou a významom ovplyvňujú záležitosti, ktorým vládne dom, kde sú umiestnené.

Každý dom v pôrodníckej schéme má konkrétne oblasti, ktoré riadi, ako napríklad osobné vlastnosti, záujmy, záľuby, talent, schopnosti, viery, vzdelanie, profesia, cestovanie, práca, kariéra, vzhľad, priatelia, sociálny kruh, sociálne zručnosti, komunikačné schopnosti, deti, rodičia, bratia a sestry, spolupracovníci, nepriatelia, susedia, susedia, domov, rodina, vzťahy, partneri, financie, zdravie, fyzická kondícia atď.

1233 význam čísla anjela

Analýzou domov a planét v domoch môže astrológ získať prehľad o týchto záležitostiach.

Saturn - základné vlastnosti

Planéta Saturn vládne múdrosťou a zodpovednosťou. Je to veľká planéta a iba Jupiter je väčší. Má kruhový systém a 82 mesiacov. Jeho najväčším mesiacom je Titan. Saturnovi chýba pevná pôda.

Boh Saturn vládol poľnohospodárstvu v starom Ríme. V astrológii riadi planéta Saturn aj poľnohospodárstvo a záležitosti týkajúce sa Zeme a poľnohospodárstva.

Je to vládca trpezlivosti, praktickosti, poriadku, organizácie, tradície a tradičných hodnôt, tvrdej práce, úsilia, disciplíny, odhodlania, vytrvalosti, zodpovednosti, kariéry, podnikania, obmedzení, stability, osudu, povinností, prekážok, ťažkostí, chudoby, finančných problémy, chronické stavy a choroby atď.

Dom pôrodnej mapy, kde je umiestnený Saturn, ukazuje oblasti života, v ktorých by osoba mohla mať ťažkosti, prekážky, povinnosti, bude sa musieť o niekoho starať, byť trpezlivá a rozhodná atď.

Saturn ukazuje, kde by mohli nastať ťažkosti a obmedzenia a je potrebné vyvinúť úsilie na prekonanie týchto problémov.

Ľudia ovplyvnení Saturnom majú vážnu povahu a stabilnú osobnosť. Ich chodidlá sú pevné na zemi a nič ich ľahko neodradí.

V každej chvíli vedia, kde stoja. Sú veľmi organizovaní a robia všetko pre to, aby svoje povinnosti dokončili včas.

Planéta Saturn vládne ťažkostiam a títo ľudia sa pri dosahovaní svojich cieľov často stretávajú s prekážkami. Vo väčšine prípadov musia na dosiahnutie svojich želaní vynaložiť väčšie úsilie ako priemerní ľudia.

Faktom je, že títo ľudia sú veľmi vytrvalí a často sa nesťažujú. Majú silné odhodlanie uspieť. Mnoho z nich má vodcovské kvality a často sú na manažérskych pozíciách.

Planéta Saturn obieha okolo Slnka asi za 29,5 roka. Návrat tejto planéty do pôvodnej polohy sa nazýva Saturnov návrat. Stáva sa to zvyčajne dvakrát alebo niekedy trikrát za život.

Počas tejto doby osoba vyhodnotí svoje predchádzajúce úspechy a úroveň spokojnosti s nimi.

Saturn je planéta karmy a životných lekcií; udalosti saturnskej povahy sa zvyčajne dejú počas tranzitov a progresií zahŕňajúcich natívny Saturn. Toto sú časy, keď sa človek učí niektoré významné lekcie.

Piaty dom Význam

5thdom je domom zábavy, zábavy, tvorivosti, potešenia a rôznych tvorivých snáh; je tiež vládcom domácich záľub a záujmov, ktoré máme. Vládne nad ním Slnko a znakom, s ktorým korešponduje, je Lev.

Piaty dom je tiež domom romantických stretnutí a romantiky.

Tento dom riadi randenie a naše romantické vzťahy, ktoré nemajú takú vážnu povahu ako manželstvo. Vládne tiež emocionálne potešenie.

5thdom je tiež domom detí, veľa šťastia, hier, vychádzok, príjemných aktivít, hazardných hier, hazardných hier atď. Stav tohto domu, planéty vo vnútri a jeho vládca môžu odhaliť tvorivosť osoby a jej tvorivé úsilie.

Tento dom tiež riadi maľovanie, písanie, športové aktivity, umelecké snaženie, remeslá a podobné činnosti. Odhaľuje, či daná osoba má alebo nemá vlohy, a či sa rozhodne užívať si krásu života, alebo nie.

Planéty a vládca odhaľujú podrobnosti o romantickom živote človeka a jeho preferenciách. Ukazuje, aké typy romantických partnerov človeka priťahujú a či sú otvorení prijímaniu lásky alebo nie.

Saturn v piatom dome znamená v jednotlivých grafoch

Piaty dom je domom pôžitkov a romantiky. Saturn v piatom dome nie je šťastným umiestnením tohto domu. Môže to človeka urobiť obranným a uzavrieť sa do lásky.

Môžu mať určité zábrany a komplexy, pokiaľ ide o randenie a romantiku. Môžu mať problémy so sebaláskou a pocitom vlastnej hodnoty, čo znižuje ich šance na nájdenie skutočnej lásky a na šťastie.

Ak bude postihnutý Saturn v piatom dome, človek môže mať akúsi fóbiu z romantického vzťahu, čo mu sťažuje prístup k tým, ktoré majú radi.

Môžu byť náchylní k premárneniu mnohých šancí, pretože sa necítia dostatočne uvoľnení na to, aby šli venovať svojim záujmom. Mohli by sa svojim potenciálnym partnerom javiť ako príliš vážne a mohli by pôsobiť chladne a vzdialene, čo by ľudí mohlo vystrašiť.

Ľudia so Saturnom v 5thdom môže mať problémy so spontánnosťou. Môžu byť prehnane organizovaní a plánovaní každého detailu, čo niekedy kazí zábavu, a to sa mnohým ľuďom nepáči. Musia sa naučiť relaxovať.

Toto umiestnenie je známkou problémov týkajúcich sa záležitostí piateho domu a vzťahy sú jednou z najdôležitejších vecí, ktoré tento dom určuje.

Pokiaľ by tu bol Saturn, mohlo by to naznačovať ťažkosti pri vytváraní vzťahu z dôvodu obáv a neistoty, ktorú majú títo ľudia. Jedným z ich najväčších strachov môže byť strach z odmietnutia.

Radšej sa rozhodnú premeškať príležitosť, ako riskovať možnosť poníženia svojím odmietnutím návrhu. Tieto problémy sú hlboké a človek nemusí poznať svoje korene.

Ľudia so Saturnom v 5thradšej si vyberte bezpečie, že budete sami, ako by ste riskovali, že niekoho pozvete a budete odmietnutí. Hlavná vec, na ktorej musia pracovať, je prekonať strach z odmietnutia. Stačí, aby boli vytrvalí a odmietli sa vzdať pokusov. Nakoniec strach zmizne.

Jednou z ich hlavných lekcií je prekonať strach z riskovania. Musia sa uvoľniť a prijať skutočnosť možného zlyhania; vždy existuje šanca na úspech.

Ľudia so Saturnom v piatom dome sa tiež boja nesúhlasu a toto je ďalšia vec, ktorú musia prekonať a prestať sa jej báť. Sú veľmi hrdí a ich hrdosť je veľkou prekážkou pri dosahovaní toho, čo chcú.

Títo ľudia mohli byť veľmi kreatívni a talentovaní, ale mohli by mať problém prejaviť svoju kreativitu z dôvodu plachosti a nedôvery v ich schopnosti. Títo ľudia sa často venujú praktickým remeslám a záľubám.

Často sú veľmi talentovaní a zruční v domácnosti. Sú dobrí v opravách vecí a stavaní praktických vecí, ako je nábytok atď. Zaujímajú sa tiež o pestovanie rastlín a poľnohospodárstvo, a ak je to možné, môžu si z nich robiť hobby.

Keď si dovolia oddýchnuť a prijať svoje kvality, ich život sa výrazne zlepší.

Musia si uvedomiť, že všetky ich prekážky sú v ich hlave a nie za vonkajších okolností; musia si uvedomiť, že ich myseľ vytvára okolnosti, z ktorých majú strach.

Keď prídu k tomuto záveru, veci sa začnú meniť, začnú sa uvoľňovať a otvárajú zážitkom, ktoré dovtedy odmietli alebo sa im vyhli.

Títo ľudia sa musia naučiť prestať obmedzovať svoje emócie a začať prejavovať svoje pocity. Toto správanie odmieta ľudí a nie je to to, čo chcú. Ich spôsoby prejavovania náklonnosti sú často neverbálne, prostredníctvom darov a iných hmotných statkov.

Je pre nich ťažké preukázať svoju lásku, a toto je ďalšia lekcia, ktorú sa musia naučiť pomocou tých, ktorí ich majú radi.

Saturn v piatom dome môže byť náchylný obviňovať sa zo svojich zlyhaní a cítiť, že si nezaslúžia byť milovaní. Mohli by sa báť romantických vzťahov.

To sú všetko problémy, ktoré si musia uvedomiť a pracovať na sebe, aby ich vyriešili, pretože nikdy nebudú šťastní, pokiaľ to neurobia.

Ľudia so Saturnom v 5thdom často nevedia, ako si vychutnať životné radovánky, alebo sa ochotne obmedzujú v tom, aby si ich užívali. Zdá sa, že majú vrodené presvedčenie, že vždy musia mať nad situáciou kontrolu, bez toho, aby si niekedy dovolili relaxovať.

Ak by bol Saturn postihnutý, mohli by mať prístup k obviňovaniu ostatných z toho, že to nie sú vážne a stále sa venujú zábave.

Títo ľudia môžu byť presvedčení, že život je vážny a ťažký a že nie je miesto pre zábavu, a preto ich zvyčajne priťahujú.

Ich deti môžu byť tiež vážne, alebo môžu byť veľmi prísnymi rodičmi a nedovolia svojim deťom relaxovať, vychovávať ich v podmienkach prísnej disciplíny a pravidiel.

Saturn v piatom dome znamená v Synastry

Saturn v piatom dome v synastrii je tiež ťažké umiestnenie. Osoba Saturn môže byť vnímaná ako veľmi vážna a príliš organizovaná osobou v piatom dome.

Osoba Saturn sa môže vždy sťažovať na ľahký chod a uvoľnený prístup piateho domu k životu. Ak to piaty dom nie je také vážne, Saturn by sa im mohol zdať nudný.

Toto umiestnenie je často známkou významného vekového rozdielu medzi partnermi. Ak majú títo dvaja podobnú povahu, môže to byť uspokojivá kombinácia, pretože osoba v piatom dome ocení vážny a stabilný prístup osoby Saturn.

Osoba v piatom dome by sa mohla cítiť brzdená osobou Saturn, pretože má pocit, že blokuje slobodu prejavu svojej skutočnej osobnosti a život, aký sa im páči. Mohli by cítiť, že osoba Saturn im bráni užívať si život.

Ak ide o kombináciu medzi Saturnom rodiča a piatym domom dieťaťa, mohlo by byť dieťa Saturn rodičom Saturnovi vnímané ako prísne.

Rodič Saturn nemusí byť schopný adekvátne prejaviť svoju lásku, čo poškodí city dieťaťa, pretože sa môže cítiť nemilované.

Osoba Saturn často potláča osobu piateho domu. Vzťah medzi nimi môže byť zbavený zábavy a spontánnosti.

5thosoba v domácnosti mohla mať pocit, že sa nemôže uvoľniť v prítomnosti osoby Saturn, čo môže byť veľmi nepríjemné a vyvíja tlak na osobu piateho domu.

Zhrnutie

Saturn v piatom dome je znamením osoby, ktorá má problémy s vecami piateho domu. Pre túto osobu je zvyčajne ťažké relaxovať a otvoriť sa láske; často sa to stáva kvôli ich obavám z opustenia a odmietnutia.

Často majú nízky pocit vlastnej hodnoty a lásky a nemyslia si, že si zaslúžia byť milovaní.

Strach z odmietnutia a zranenia ich pýchy im často bránia konať a venovať sa svojim romantickým záujmom. Často dávajú prednosť tomu, aby boli sami, skôr ako by ich mali odmietnuť.

Ich komplexy a fóbie majú hlboké korene a musia pracovať na tom, aby sa im postavili a zbavili sa ich, pretože ich pripravujú o životné radosti a krásu.

Ľudia so Saturnom v piatom dome majú často problém prejaviť svoje pocity. Radšej to robia skôr činmi a darmi ako slovami. Musia prekonať svoju prirodzenú strnulosť a rigidný prístup k ľuďom, na ktorých im záleží.

Pre cudzincov sa títo ľudia zdajú veľmi vzdialení a chladní, aj keď to môže byť iba ich maska, ktorú sa rozhodli predstaviť svetu. Je pre nich dôležité prekonať tieto problémy, pretože im bránia v šťastí a naplnení.

Keď je Saturn v piatom dome synastrie, je to často zložitá kombinácia, pretože osoba piateho domu sa mohla cítiť pod tlakom nadmerne organizovaného prístupu k životu Saturnovej osoby. Majú pocit, akoby sa nemohli uvoľniť v prítomnosti Saturna, čo môže byť veľmi nepríjemné.

Piaty dom sa v tomto vzťahu cíti nemilovaný kvôli neschopnosti Saturnu prejaviť svoje city otvoreným spôsobom.