Slnko v 7. dome - význam, Synastry

Podľa starogréckeho mýtu by boh slnka Helios každé ráno jazdil na svojom majestátnom zlatom voze a dával svetlu a teplu svoje svetlo. Helios bol v staroveku veľmi zbožňovaným božstvom.V rôznych tradíciách a systémoch viery na celej planéte a v celej histórii ľudstva bolo Slnko uctievané, chválené, personalizované a veľmi cenené. Boli tam Roman Sol, Egypťan Ra, Peržan Mithra a ešte oveľa viac z nich.

V astrológii bolo Slnko svetielkom mužského princípu; osobná planéta vypovedajúca o svojej identite, osobnostných vlastnostiach, temperamente, ambíciách a túžbach, prejavujúca sa energia a aktívna, životná, životná energia.hľadanie grošov po tom, ako niekto zomrie

Po prečítaní astrologických zdrojov zistíte, že Slnko bolo najdôležitejším nebeským telesom, do ktorého sa dalo pozerať.

Význam astrologických domovAstrologické domy sú polia, na ktoré sú horoskopy rozdelené. Je tu dvanásť domov a každý predstavuje oblasť života. Planéty v astrologických hadiciach určujú energetický tok v hadici a ovplyvňujú tak jedno konkrétne pole života.

Niektoré domy môžu byť prázdne, ale nemyslíte si, že to znamená, že tieto oblasti vášho života zostanú nečinné.

Keby boli prázdne a vo vnútri neboli planéty, mali by ste sa pozrieť do pozície vládcu domu. Domy mohli byť hranaté, vládli by v nich kardinálne znaky Barana, Váh, Kozorožca a Raka.Potom tu boli nasledujúce domy, ktorým vládli pevné znamenia Býka, Škorpióna, Leva a Vodnára. Treťou skupinou sú kadidlové domy, v ktorých vládnu premenlivé znaky Rýb, Panny, Blížencov a Strelca.

Domy by sa tiež dali rozdeliť podľa štyroch prvkov na hasičské domy spojené s identitou a prístupom, letecké domy spojené so spoločenskosťou a intelektom, vodné domy spojené s emóciami a dušou a pozemské domy spojené s hmotnosťou a potrebami.

Siedmy dom spadá do kategórie uhlových a leteckých domov.

Siedmy dom v astrológii - 7. dom v astrológiiSiedmy dom je jedným z leteckých domov, ktoré súvisia s koncepciami sociálneho a intelektuálneho. Letecké domy majú čo do činenia s formovaním koncepcií, so sociálnymi interakciami a so vzťahmi.

Tieto domy sú spojené s mysľou človeka a so všetkým, čo súvisí s intelektuálnymi schopnosťami a schopnosťami jednotlivca.

Letecké domy sú o spoločenskom živote, osobných záujmoch, slovnom prejave a asociáciách. Na čo sa zameriavajú ľudia, ktorí majú dynamický letecký dom, sú koncepty a výmena konceptov, zdieľanie konceptov s ostatnými ľuďmi.

Títo jedinci potrebujú sociálnu interakciu, aby lepšie pochopili samého seba. Sociálna skúsenosť je ich cestou sebaprežívania.

Siedmy dom je tiež jedným z hranatých domov, v ktorom vládnu svetové znaky Barana, Váh, Raka a Kozorožca. Uhlové sú mocné domy, ktoré znamenajú všetko, čo sme mohli vidieť v základných znakoch.

Sú o akcii, zaoberaní sa okamihom a sú aktívni v prítomnom okamihu. Siedmy dom je konkrétne o vzťahoch všetkého druhu.

Presnejšie povedané, tento astrologický dom je o partnerstve a manželstve, takže vo veľkej miere definuje vzostupy a pády týkajúce sa milostného života a manželského života. Vášne, túžby, očakávania a iné, týkajúce sa milostného života, by mali súvisieť so siedmym domom.

Okrem toho siedmy dom definuje aj ďalšie typy vzťahov a sociálnych väzieb.

Je to napríklad spojené so vzťahom medzi pacientom a lekárom, žiakom a učiteľom, zákazníkom a predávajúcim atď.

Táto komora je navyše spojená aj s právnymi záležitosťami vrátane všetkých druhov zmlúv a postupov v tejto oblasti. Verejný a spoločenský život človeka súvisí aj so siedmym domom.

Slnko v 7. dome - Kráľovské manželstvo

Slnko v siedmom dome je primárne spájané s manželstvom, a nie s akýmkoľvek. Táto pozícia naznačuje kráľovské manželstvo, čo znamená, že jedinec s takýmto umiestnením slnka má veľké šance na luxusný životný štýl so ženatým partnerom.

Takýto scenár môže byť ako splnený sen, ale aj dôvodom, prečo by mnohým ľuďom závidelo a závidelo okolo tohto jednotlivca a jeho manželstva.

Pre ľudí so Slnkom v siedmom dome je manželstvo inštitúciou. Títo ľudia majú nájsť partnera, ktorý by zodpovedal ich vysokým štandardom a plnil ich očakávania na mnohých úrovniach.

Títo ľudia sa zameriavajú na manželstvo a myslia to veľmi vážne a metodicky. Slnko v siedmom dome núti človeka myslieť na manželstvo ako na niečo podstatné, niečo, čo by tvorilo základ jeho života.

Títo ľudia berú inštitúciu manželstva veľmi vážne; dalo by sa povedať, že si to poriadne premyslia a sú pripravení investovať úsilie do hľadania vhodnej zhody.

Znie to, že hľadajú perfektnú obchodnú príležitosť, ale je to v skutočnosti viac. Áno, sú zamerané na materiálnu a finančnú stránku manželstva, ale to je iba jedna stránka príbehu.

Ľudia v siedmom dome slnka chcú manželstvo, ktoré by ostatní obdivovali, manželstvo, na ktoré by sa mali pozerať. Podľa ich vízie ide o spojenie lásky, vzájomného rešpektu, starostlivosti, jemnosti, emočnej bezpečnosti, spoľahlivosti, tolerancie a slobodného a vzájomne podporovaného prejavu individuality.

Osoba zo Siedmeho domu hľadá partnera, ktorému by mohol dôverovať, niekoho, kto vzbudzuje dojem spoľahlivej, stabilnej a dôveryhodnej osoby.

Táto spoľahlivosť, ktorú hľadajú u partnera, je spojená s viac ako jednou úrovňou. Očakávajú, že ich romantický partner ponúka lásku a podporu, emocionálnu a duševnú, ale aj materiálnu.

Chcú niekoho, s kým by mohli mať pohodlný, stabilný život, luxusný a na vysokom podpätku. Túžia po takpovediac kráľovskom manželstve. Hľadajú moc a moc prostredníctvom inštitútu manželstva.

Slnko v siedmom dome - situovaný život

Z týchto dôvodov sú jednotlivci, ktorí sú finančne stabilní a majú pozoruhodný príjem, zvyčajne človeka priťahovať pomocou spoločnosti Sun v siedmom dome.

Prepadajú ľuďom vplyvu, reputácie a moci; prepadajú bohatým ľuďom, prečo si to nepriznať. Chcú partnera, ktorý je finančne, emocionálne a psychicky stabilný - niekoho, koho by si mohli spojiť s týmito myšlienkami.

saturn v 9. dome

Ľudia zo siedmeho domu majú zvyčajne záujem o starších partnerov. Prepadajú tým, ktorí sú materiálne situovaní a majú viac životných skúseností ako oni. Neznamená to však, že hľadajú iba človeka, ktorý by im zabezpečil luxusný životný štýl.

Týmto ľuďom záleží na láske a záleží na nich veľmi veľa. Od manželstva ako inštitúcie však očakávajú veľa a ich štandardy sú vysoké a zriedka premenlivé.

Títo jedinci sú veľmi štedrí partneri, pokiaľ ide o zdieľanie lásky, aj pokiaľ ide o ich romantickú vášeň. Sú schopní udržiavať plameň pri živote, čestne, s plným srdcom a veľa lásky. Sú veľmi optimistickí, lojálni k svojim manželom, starostliví a nežní.

Navyše vedia, ako riadiť domácnosť, a sú veľmi naviazaní na rodinu ako celok.

Rodinný dom a rodinný život sú teplé a svetlé s ľuďmi, ktorí majú svoje Slnko v siedmom dome.

Sú to tí, ktorí spríjemnia deň každému, tí, ktorí sú šetrní a starajú sa o svojich najdrahších. Doma sa veľmi starajú o veci a sú pri tom veľmi zruční. Je to niečo, čo ich baví a cítia sa veľmi radi, že sa o ne starajú.

Slnko v 7. dome - dominancia a kontrola

Mohlo by sa stať, že sa ich starostlivosť zmení na kontrolu a nadvládu. Hlboko vo vnútri chcú byť v nadradenej pozícii a zvládnuť všetko tak, ako si myslia, že to bolo najlepšie.

Milujú rozkazovanie a kontrolu nad vecami v manželstve a rodinnom živote. Môže sa stať, že s tým prekročia hranicu.

aký je duchovný význam vtáka, ktorý letí vo vašom dome

Z tohto dôvodu by mali premýšľať o kompromisoch so svojím manželom, pretože by to nakoniec prispelo k celkovému blahu a zdravému manželstvu.

Všeobecne je táto osoba naklonená vytváraniu silných a súcitných väzieb so svojím partnerom a rodinou. Mali by byť opatrní, pokiaľ ide o ich túžbu byť v dominantnom postavení.

Vo väčšine prípadov pre nich vlastne nie je ťažké pristupovať k manželstvu diplomaticky a vyvážene.

Cítili, keď prekročili hranicu, a sú schopní veci uhladiť a byť tolerantnejší a chápavejší. Títo ľudia majú tiež veľký záujem o zachovanie tradičných hodnôt.

Dedičstvo, rodinné hodnoty a všetko, čo s nimi súvisí, považujú za kľúčové. Veria, že nasledovanie rodinnej tradície nepochybne prispieva k stabilite ich rodinného života.

Pracovali by na udržaní rodinnej tradície pri živote. Aj keď títo ľudia môžu trvať na určitých veciach a môžu mať dominantný a autoritatívny prístup, sú v jadre diplomati a budú sa snažiť udržiavať príjemné a plynulé rodinné vzťahy.

Jednotu považujú za životne dôležitú pre ľudskú existenciu a blahobyt.

Slnko v siedmom dome - flirt a jednota

Okrem vynikajúcich komunikačných schopností a sebaprezentácie sa ľudia so Slnkom v siedmom dome prirodzene rodia, aby flirtovali a zvádzali. Skutočne vedia, ako na to.

Títo jedinci sú priateľskí, otvorení, zhovorčiví, šarmantní, koketní a zvodní. Majú výraznú túžbu zbližovať sa s ostatnými a hľadajú potešenie.

Obyčajne sú títo „umelci zvádzania“ obdarovaní doslovne. Majú zmysel pre krásu a umenie a sami môžu byť veľmi kreatívni. Slnko v siedmom dome znamená potrebu jednoty a spolupráce.

Títo ľudia veria, že veľa vecí v živote by sa dalo ľahšie dosiahnuť, keby spojili svoje sily s niekým iným.

Preto je Slnko v siedmom dome aj o partnerstvách, partnerstvách a spoločných silách týkajúcich sa dosahovania určitých vzájomných záujmov.

Slnko v 7. dome - Synastry

Slnko v siedmom dome môže byť zaujímavou polohou v synastrii. Prekrytie Slnko v siedmom dome zvyčajne vytvára súťažnú atmosféru, ale zvyčajne zostáva dobre vyvážené. Je to rovnováha medzi dávaním a dôležitosťou.

S takouto synastrickou pozíciou Slnka sú úlohy jasne rozdelené a úlohy sú tiež rozdelené. Každý z nich pozná svoje miesto a úlohu, ktorú má hrať.

V tejto súvislosti partneri bežne pociťujú silnú kompatibilitu, ktorá sa navzájom dopĺňa. Majú pocit, akoby patrili k sebe; mohli by to byť protiklady, ktoré bez seba nemôžu existovať. Zdá sa im to tak.

Niekedy máte pocit, akoby nemohol existovať nikto iný, kto by sa k vám nehodil ako váš súčasný partner. Toto je prekrytie, ktoré dáva silný pocit jednoty a dôležitosti tejto jednoty.

Toto prekrytie je dobré, pokiaľ ide o vzájomnú príťažlivosť a priateľstvo, takže títo dvaja jedinci by zvyčajne mali medzi sebou kvalitný čas. Môže to byť dobrý základ pre pevný vzťah.

Keď partneri poznajú svoju rolu vo vzťahu, hoci stále zachovávajú harmonické a vyvážené rozdelenie moci, môže to byť veľmi dobrá vec.

Spojenie však môže byť tiež viac-menej v nerovnováhe.

lienka pristane na tebe význam

Zo strany majiteľa poľa prichádza veľmi silná náklonnosť; obdivoval a zbožňoval partnera Slnka a ponúkol im všetku starostlivosť a jemnosť, a to aj vo chvíľach, keď sa zdá, že si to Slnko nezaslúžilo.

Mohlo by sa stať, že vlastník poľa sa bude držať slávy Slnka a rozjasní sa, zabudne na svoje vlastné kvality a zanedbá svoje vlastné ja a identitu.

Toto prekrytie synastrie môže byť náročné práve preto, že partneri majú často pocit, že ten druhý predstavuje ich chýbajúcu časť. Stáva sa, že ste si dvaja takí blízki a tak komplementárni, že stratíte svoju identitu.

Takýto scenár vedie k vzpurnému prístupu, pretože každý z nich by si rád získal svoju individualitu späť. Môžete začať bojovať a zároveň máte pocit, akoby ste bez seba nedokázali existovať.

Prekrytie Slnka v siedmom dome synastry sa často mohlo zmeniť na vzťah lásky a nenávisti, osudový. Akonáhle boli identity potlačené, každá sa ju snaží získať späť vyjadrením jednotlivých kvalít drastickým spôsobom.

Chcete sa preukázať ako jedinečný a nezávislý človek, ktorý by skutočne mohol veci pokaziť. Tento vzťah by mohli pokaziť extrémne kroky a správanie.

Nie všetko je však samozrejme stratené. Pamätajte, že siedmy dom je spojený s vyrovnanosťou a diplomatickým prístupom.

Preto máte skutočne dobré predpoklady na to, aby bol tento typ spojenia harmonický. Slnko je o identite, ale existujú spôsoby, ako dosiahnuť, aby táto vec prebehla dokonale hladko.

Nie je to ľahká vec, ale po dosiahnutí je to úžasné. Robí z vášho vzťahu dokonalú jednotu komplementárnych protikladov.