Venuša Naproti Uránu Synastry

Astrológia študuje vplyv planét a hviezd na ľudské životy a na svet všeobecne. Obsahuje storočia a tisícročia zhromaždených poznatkov a skúseností.

sen o hryzení psaPodľa nájdených dôkazov pochádzajú najstaršie písomné záznamy o astrologickej analýze až do starovekého Babylonu.

Presnosť astrológie bola dokázaná mnohokrát; možno ho použiť na určenie osobnostných čŕt, ako sú záujmy, presvedčenie, preferencie atď.Môže sa tiež použiť na predpovedanie udalostí a našej budúcnosti, ako aj na predpovedanie výsledkov vzťahov a situácií; astrológia má mnoho ďalších využití.Astrológia väčšinou analyzuje jednotlivé grafy, existujú však aj iné odvetvia astrológie s iným predmetom analýzy. Analýza začína vytvorením natálneho diagramu, čo je graf, ktorý predstavuje obraz oblohy v určitom okamihu; zvyčajne okamih, keď sa niekto narodí.

Astrológ analyzuje planéty v grafe a významy planét v rôznych znameniach Zverokruhu, domy grafu a planéty v týchto domoch, ako aj aspekty, ktoré vytvárajú.

Znaky, kde sú umiestnené planéty, najmä osobné planéty ako Mars, Venuša, Slnko, Mesiac a Merkúr, sú veľmi dôležité pre určenie hlavných osobných vlastností človeka. Odhaľujú charakter osoby, jej prístup, vzhľad, správanie, viery, záujmy a ďalšie vlastnosti, ktoré utvárajú jej osobnosť.Planéty v domoch zobrazujú najdôležitejšie oblasti záujmov určitého jednotlivca; poukazujú na oblasti, v ktorých sa bude konať väčšina akcií.

Aspekty, ktoré planéty vytvárajú, tiež poskytujú informácie o osobných vlastnostiach týchto jednotlivcov, ako aj o udalostiach, ktoré by mohli zažiť počas svojho života. Aspekty predstavujú uhly vytvorené medzi planétami, ktoré majú konkrétny význam.

Povaha tohto aspektu môže byť prospešná a pozitívna, alebo môže byť negatívna a náročná. Každý aspekt by sa mal analyzovať, pokiaľ ide o planéty, ktoré tento aspekt vytvárajú, a ich podstatu.Priaznivé aspekty vytvárajú príležitosti pre úspechy a pokrok. Umožňujú osobe ľahko dosiahnuť svoje ciele a umožňujú planétam slobodne vyjadrovať svoju energiu.

Náročné aspekty sú rôzne a blokujú planetárnu energiu. Vytvárajú prekážky, ktoré v niektorých prípadoch sťažujú alebo znemožňujú dosiahnuté výsledky. Toto sú tiež aspekty, ktoré môžu vytvárať konflikty a nezhody.

Podľa druhu sa aspekty delia aj na hlavné a vedľajšie.

Menšie aspekty tolerujú odchýlku iba 1 stupňa od presného aspektu a nie vždy sa používajú. Hlavné aspekty majú väčšiu toleranciu až do 8 až 10 stupňov od presného aspektu a používajú sa pri všetkých astrologických analýzach. Hlavnými aspektmi sú sextily, konjunkcia, trigón, štvorce a opozície.

Opozícia je aspekt, ktorý sa vytvorí, keď je uhol medzi planétami 180 °, čo znamená, že planéty sú oproti sebe.

Toto je zložitý aspekt, pretože zabraňuje voľnej expresii planetárnej energie a neumožňuje súčasnú expresiu energie planét.

Synastry

Už sme spomenuli, že astrológia môže analyzovať partnerstvá a určovať ich trvalý potenciál. Na tento účel má astrológia špeciálnu techniku, ktorá sa nazýva synastria.

Keď astrológ robí synastrickú analýzu, najskôr analyzuje jednotlivé grafy ľudí zapojených do vzťahu, pretože si potrebuje vytvoriť obraz o svojich osobnostiach a osobných preferenciách vo vzťahoch.

Po analýze jednotlivých máp astrológ porovnáva tieto mapy a určuje ich vzájomný vplyv.

Hlavnou myšlienkou tejto analýzy je skutočnosť, že ľudia tiež spájajú svoje planéty vo svojich interakciách.

Pri porovnaní pôrodných máp dvoch ľudí určuje astrológ domy, kde planéty z jednej tabuľky spadajú do druhej tabuľky. Tieto domy odhaľujú pravdepodobné oblasti, v ktorých vzťah ovplyvní majiteľa tejto tabuľky.

Astrológ tiež počíta aspekty tvorené medzi ich planétami rovnako, ako by to robil v samostatnom grafe.

Aspekty odhaľujú, či existuje kompatibilita medzi týmito dvoma ľuďmi a vzájomný záujem o zachovanie ich vzťahu. Aspekty môžu odhaliť, či má vzťah šancu byť trvalým zväzkom alebo krátkodobým zväzkom.

Odpovede sú prijímané s analýzou prevažujúcej povahy ich aspektov.

význam zastreleného sna

Väčšinou harmonické aspekty medzi dvoma grafmi naznačujú, že pár má zodpovedajúce osobnosti a podobné záujmy. Toto je vo väčšine prípadov známkou toho, že obaja chcú udržať svoj vzťah a želajú si vyvinúť potrebné úsilie.

Sú ochotní robiť kompromisy a tolerovať rozdiely partnera, ktoré ich akceptujú ako súčasť svojej povahy, čo je predpokladom stabilného a trvalého vzťahu.

Ak sú aspekty väčšinou náročné, poskytne to iný obraz vzťahu.

Náročné aspekty medzi dvoma pôrodnými mapami sú zvyčajne známkou nekompatibilnej povahy a nedostatku podobných záujmov. Partneri majú tendenciu navzájom sa kritizovať a svoje odlišnosti namiesto toho, aby sa snažili byť tolerantnejší a akceptovať ich.

Spravidla ide o odbory s nedostatkom porozumenia a rešpektu medzi partnermi, ktoré sú často plné konfliktov a nezhôd. Tieto vzťahy sú často krátkodobé.

Partneri vo väčšine prípadov nemajú dostatok vôle na riešenie svojich problémov a umožňujú im hromadiť a kaziť ich vzťahy.

V niektorých synastrických analýzach určuje astrológ, že medzi grafmi nie sú žiadne významné aspekty; je to vo väčšine prípadov známka nezáujmu a príťažlivosti medzi týmito dvoma osobami.

Venuša - základné črty

Bohyňa Venuša bola v starom Ríme vládkyňou krásy a lásky. Táto bohyňa vládla romantike a romantickým stretnutiam. Bola ochrankyňou zamilovaných a pomáhala ľuďom zamilovať sa.

Planéta nesúca svoje meno je tiež vládcom lásky a romantiky. Toto je planéta viditeľná voľným okom a najjasnejšia zo všetkých planét. Nazýva sa ranná a niekedy večerná hviezda.

Venuša je vládkyňou umenia, partnerstiev, krásy, umelcov, bohatstva, luxusu, tvorivosti, márnosti, sebestrednosti, hedonizmu, majetku, pôžitkov, kozmetických predmetov, šperkov a podobných vecí.

Táto planéta je vládcom znamení Váh a Býka. Tí, ktorí sú pod silným vplyvom Venuše, sú milovníkmi krásy a zvyčajne sú nadaní na to, aby si krásu sami vytvorili. Milujú umenie a radi využívajú svoju kreativitu a často si vyberajú tvorivé a umelecké povolanie.

Zvyčajne sú dobre vyzerajúce, očarujúce a majú vynikajúci vkus a osobný štýl. Ich štýl a osobný vzhľad mnohí obdivujú a kopírujú. Zvyčajne milujú módu a radi sa obliekajú podľa najnovších štýlov. Niektoré z nich môžu byť posadnuté módnymi pravidlami a trendmi.

Väčšina z týchto ľudí venuje veľkú pozornosť svojmu vzhľadu a trávi veľa času a peňazí, aby vyzerala čo najlepšie. Môžu byť veľmi povrchné a pohltené hmotnými vecami.

Títo ľudia nemajú radi samotu; nemôžu byť sami a radšej sú v akejkoľvek spoločnosti. Sú veľmi spoločenskí a radi sa zúčastňujú verejných zhromaždení. Milujú byť v spoločnosti iných a spoznávať nových ľudí.

biblický význam tanca vo sne

Títo ľudia majú tolerantnú povahu a s ľahkosťou robia kompromisy. Sú to milé, dobre vychované, milé a jemné bytosti, ktoré radi pomáhajú druhým a robia ľuďom radosť. Dávajú pozor, aby ich slová alebo činy nikoho neurazili.

Keď je Venuša postihnutá, môže to spôsobiť, že je človek lenivý, sebecký, nerozvážny, nezodpovedný, pôžitkársky, pohltený, náchylný k utrácaniu nad pomery a náchylný k emočnej manipulácii.

Títo ľudia môžu byť posadnutí nákupom vecí a nerozvážni, keď ich výdavky ohrozia ich financie.

Ak Venuša vo svojom natálnom zázname vytvára náročné aspekty, človek by mal byť opatrný, pokiaľ ide o jeho stravovacie návyky, pretože by ľahko mohli skončiť zlomené.

Ich láska ku krásnemu oblečeniu a predmetom môže predstavovať skutočné nebezpečenstvo pre ich rozpočet. Hlavné nebezpečenstvo je, keď začnú kupovať veci, ktoré nepotrebujú, pretože sa chcú prezentovať v inom svetle.

Milujú luxus a veľa z nich by urobilo všetko pre to, aby ho získali. mali by sa naučiť ovládať svoje výdavky.

Urán - základné črty

Urán a Neptún sú považované za najchladnejšie planéty slnečnej sústavy, iba Urán je najchladnejší s teplotami klesajúcimi na -224 stupňov Celzia. Vonkajšia strana Uránu je tvorená vrstvami mrakov a vnútorná strana je tvorená skalami a ľadom. Urán má kruhový systém a má tiež 27 mesiacov.

Názov planéty je meno starogréckeho boha, vládcu oblohy. Urán je jedným z najstarších bohov v starovekom Grécku.

V astrológii riadi Urán genialitu, geniálnych ľudí, vynálezy a vynálezcov, objavy, nepredvídateľnosť, nezávislosť, slobodu, katastrofy, nehody, náhle udalosti, tvorivosť, dopravu, leteckú dopravu, lietadlá, zmeny, vozidlá, elektrinu, katastrofy, revolúcie, revolucionárov , reformácie, chaos, zmeny, bankrot, strata peňazí, rozvod, veľké transformácie v spoločnosti atď.

Tí, ktorí sú ovplyvnení Uránom, majú zvyčajne nepredvídateľnú povahu a často šokujú ľudí svojimi reakciami a svojím osobným vzhľadom.

Môžu byť veľmi výstredné a majú neobvyklý osobný štýl. Veľmi milujú svoju slobodu a nedovolia, aby ju niekto ohrozil.

Títo ľudia nemajú radi, keď im niekto hovorí, čo majú robiť, a nepáčia sa im úrady; to je dôvod, prečo milujú byť svojím vlastným šéfom. Radi si vyberú svoju cestu a rozhodujú sa sami.

Ľudia na Uráne nemajú radi obmedzenia a často sa rozhodnú pre otvorený typ vzťahov. Nemajú radi ľudí, ktorí majú prítulnú a núdznu povahu a považujú ich za bremeno a hrozbu pre ich slobodu.

Títo ľudia milujú zmeny a milujú ich uskutočňovanie. Vždy sa snažia robiť veci inak a radi zažívajú nové veci a robia nové veci.

Milujú extrémne aktivity a často sa venujú extrémnym športom. Vždy chcú skúšať nové veci, niekedy tým riskujú svoje životy.

Urán v náročných aspektoch môže byť príčinou nehôd a katastrof v živote človeka. Urán prináša transformačné udalosti, ktoré ľudí úplne menia. Táto planéta funguje ako čistiaca sila, ktorá vytvára priestor pre nové veci.

Udalosti uránu sa zvyčajne nedajú predvídať a nemožno ich ovládať. Často sa stávajú, keď je Urán vyvolaný tranzitmi a postupmi.

Venuša oproti Uránu Synastry

Venuša oproti aspektu Uránu v synastrii je aspektom náročnej povahy. To predstavuje veľkú hrozbu pre životnosť každého vzťahu, najmä romantického.

Títo dvaja majú vo svojom milostnom živote úplne opačnú povahu a odlišné preferencie.

leo slnko panna mesiac

Zatiaľ čo Venuša miluje a dáva prednosť stabilite a dlhovekosti vo vzťahoch, Urán ich považuje za obmedzenia a neváha utiecť, ak má pocit, že jeho sloboda a nezávislosť sú nejako ohrozené.

Venuša je vládkyňou partnerstiev, vzťahov a manželstva a Urán vládne rozchodom a rozvodom. Nemôže to byť transparentnejšie. Urán ničí to, čo Venuša najviac oceňuje.

Je pravdepodobné, že partneri zažijú konflikty a hádky. Venuša obviní Urán z toho, že nikdy nebol prítomný a že ju opustil a Urán bude obviňovať Venušu z toho, že je obťažujúca a okrem svojho vzťahu nemá vlastný život a iné záujmy.

Ak neexistujú žiadne ďalšie aspekty, ktoré by mohli neutralizovať negativitu tohto aspektu, je nepravdepodobné, že by tento vzťah mal šancu na pretrvanie. Rozdiel medzi ich povahami je taký silný, že sa nedá ľahko prekonať.

Zhrnutie

Venuša oproti Uránu je v synastrii veľmi ťažkým aspektom. Títo dvaja ľudia majú úplne iný pohľad na vzťahy a úlohy svojich partnerov v ich vzťahoch.

Venuša je vládcom partnerstiev a dlhodobých záväzkov a Urán je známy ako niekto, kto ich ničí, pretože ich považuje za obmedzenia.

Toto je ťažké hľadanie medzi dvoma pôrodnými mapami ľudí, ktorí sú romanticky zapletení, pretože vo vzťahu nebudú môcť dosiahnuť to, čo chcú.

Obaja budú chcieť veci, ktoré nemôžu dostať od svojho partnera: Venuša bude chcieť odhodlanie a stálu prítomnosť svojho uránového partnera a Urán si bude chcieť zachovať otvorený typ vzťahu a čo najviac si zachovať jeho slobodu a nezávislosť.

Tento vzťah je možno odsúdený na samý začiatku a ak neexistujú ďalšie podporujúce neutralizačné aspekty, nie je pravdepodobné, že vydrží.

Tento aspekt si vyžaduje kompromis na oboch stranách. Venuša bude musieť byť tolerantnejšia a akceptovať potrebu svojho partnera pre slobodu, zatiaľ čo Urán bude musieť akceptovať Venušinu potrebu, aby bol čo najviac prítomný a zapojený do ich vzťahu.