Venušino námestie Saturn Synastry

Zistite Svoj Počet Anjela

Vplyv planét na náš život je obrovský a ľudia si to uvedomovali už dávno. Pozorovali tento vplyv a zaznamenali význam rôznych planetárnych umiestnení a ich vzťahov v disciplíne zvanej astrológia.

Aj keď sa astrológia časom osvedčila, stále sa považuje za pseudovedu.

Planéty a ich polohy v čase narodenia niekoho určujú jeho individualitu a osobné vlastnosti, ako aj jeho osud.Analýza umiestnenia planét v znameniach zverokruhu a domoch pôrodnej mapy a aspekty, ktoré tieto prvky vytvárajú, môžu o niekom poskytnúť veľa informácií. Astrológiu možno tiež použiť na analýzu budúcich udalostí.Aspekty alebo vzťahy medzi planétami sú pre túto analýzu veľmi dôležité. Sú to uhly medzi planétami, ktoré majú konkrétny význam. Význam môže byť dobrý alebo zlý v závislosti od povahy aspektov a povahy planét, ktoré tento aspekt vytvárajú.

Harmonické aspekty umožňujú planétam úplne vyjadriť svoju energiu a povahu. Umožňujú osobe využiť to najlepšie zo svojej povahy.

Planéty spojené harmonickým aspektom navzájom spolupracujú.Negatívne aspekty majú opačný účinok. Blokujú energiu planét a vytvárajú prekážky. Planéty spojené náročným aspektom nemôžu vyjadriť svoj potenciál a človek má problémy v oblastiach, ktorým tieto planéty vládnu.

Aspekty môžu byť hlavné aj menšie. Hlavné aspekty majú najväčší význam a vplyv a menšie môžu byť tiež dôležité, ak sú presné. Hlavnými aspektmi sú spojky, štvorce, trigly, sextiles a opozície.

Štvorce sa považujú za negatívne a náročné aspekty, ktoré vytvárajú prekážky a bloky. Môžu vytvárať konflikty a hádky, násilie, zlyhania a ďalšie negatívne výsledky.Tieto aspekty vytvárajú veľa energie a energie, ktorá sa zvyčajne používa na deštruktívne účely.

Synastry

Ďalším dôležitým využitím astrológie, ktoré si väčšina ľudí neuvedomuje, je použitie na analýzu potenciálu vzťahov.

Ľudia sú reprezentovaní svojimi natálnymi mapami, a keď prichádzajú do vzájomného kontaktu, prichádzajú do styku aj ich planéty. Astrológia používa na túto analýzu techniku ​​synastrie.

Synastry porovnáva pôrodné mapy dvoch jedincov a určuje aspekty medzi planétami, ako aj umiestnenie planéty v ďalšom pôrodnom zázname.

Tieto domy zobrazujú oblasti, kde bude osoba ovplyvnená majiteľom planéty.

Aspekty môžu poskytnúť jasný obraz o vzťahu medzi dvoma ľuďmi. Ak medzi dvoma natálnymi mapami nie sú významné aspekty, je pravdepodobné, že medzi nimi nie je dostatočný záujem na vytvorenie akéhokoľvek vzťahu. Majú k sebe neutrálny a ľahostajný vzťah.

Ak sú aspekty prevažne negatívne, obvykle to naznačuje nedostatok porozumenia medzi nimi. Majú nekompatibilné postavy a to často vedie ku konfliktom medzi nimi. Zvyčajne im chýba dostatočná vôľa, aby sa usilovali o udržanie svojho vzťahu.

Najlepší scenár je, keď sú aspekty prevažne harmonické. Tieto aspekty pomáhajú partnerom prekonávať ťažkosti spolu prostredníctvom spolupráce.

Chcú vyvinúť potrebné úsilie na udržanie svojho vzťahu. Majú kompatibilné znaky.

Aspekty medzi planétami sú samozrejme iba časťou analýzy a pri analýze potenciálu vzťahov by sa mal sledovať celý natálny graf.

Venuša - základné črty

Planéta Venuša symbolizuje krásu, romantiku a lásku. Táto planéta nesie meno starodávnej bohyne lásky a romantiky v starom Ríme.

Táto planéta je viditeľná na nočnej oblohe a v dôsledku toho sa často označuje ako ranná hviezda alebo večerná hviezda. Venuša je blízko Slnka a nikdy sa príliš nerozdeľuje.

V astrológii je Venuša považovaná za vládkyňu umenia a umelcov, krásy, lásky, romantiky, manželstva, vzťahov, žien, matky, bohatstva, spravodlivosti, spoločenských stretnutí, príťažlivosti, pôžitkov, luxusu atď.

Venuša je vládcom Býka a Váh. Je to vyvýšené v Rybách. Prechod cez tieto znamenia je Venuša najsilnejšia.

Ľudia ovplyvnení Venušou sú zvyčajne milovníkmi krásy. Sú veľmi kreatívni a často majú umelecké vlohy. Spravidla si vyberajú povolanie, kde môžu prejaviť túto lásku a svoju kreativitu.

Mnoho z nich má vynikajúci osobný štýl a ľudia ich za to obdivujú. Mnohé kopírujú ich štýl. Majú dar vyťažiť z jednoduchých vecí maximum, či už je to šatníková skriňa, make-up, zdobenie ich domácnosti atď.

Títo ľudia milujú luxus a krásu si môžu kúpiť peniaze.

Milujú utrácanie peňazí za svoje osobné radovánky a mnohí z nich sa radi oddávajú, najmä ak má ich Venuša v pôrodníckych mapách náročné aspekty. Môžu byť náchylní na nadmerné výdavky a nákup vecí, ktoré nepotrebujú.

Títo ľudia z Venuše mohli byť tiež náchylní na lenivosť a otáľanie. Môžu byť tiež sebeckí a vstrebávaní samým sebou a myslieť iba na svoje potreby.

Títo ľudia milujú to v krásnom prostredí a nevadí im, že utrácajú peniaze navyše (aj keď si to nemôžu skutočne dovoliť), aby vytvorili prostredie, ktoré bude lahodiť ich očiam.

Ľudia vo Venuši sú vo všeobecnosti veľmi spoločenskí a nemôžu byť sami. Mnoho z nich by radšej bolo vo vzťahu, ktorý nie je uspokojujúci, ako byť nezadaní.

Saturn - základné črty

Saturn je veľká planéta, ktorá sa skladá z hélia a vodíka. Má 82 mesiacov a systém prstencov, ktorý je vyrobený z hornín a ľadových častíc. Nemá pevnú zem.

Názov tejto planéty pochádza od boha poľnohospodárstva v starom Ríme. V astrológii táto planéta vládne aj poľnohospodárstvu.

Význam čísla 1255 anjel

Je to vládca odhodlania, vytrvalosti, vytrvalosti, autority, tradície, kariéry, trpezlivosti, zodpovednosti, tvrdej práce, podnikania, cieľov, vážnosti, zamerania, oddanosti, povinností, chudoby, chronických stavov a chorôb atď.

Saturn strávi v jednom znamení asi 2,5 roka, a preto vytvorenie kruhu okolo Slnka trvá asi 29,5 roka. Čas, keď sa vráti do pôrodnej polohy, sa nazýva Saturnov návrat. Toto obdobie je časom hodnotenia a spätnej kontroly našich predchádzajúcich úspechov.

Môže to byť obdobie spokojnosti alebo sklamania, v závislosti od úrovne dosiahnutých výsledkov a plnenia osobných cieľov.

Saturn v natálnej schéme ukazuje, ako sa správame k svojim povinnostiam a povinnostiam.

Toto umiestnenie môže tiež odhaliť oblasti, kde sa človek pravdepodobne stretne s meškaním, prekážkami a inými problémami; mohlo by to ukázať na oblasti, ktoré si vyžadujú trpezlivosť od osoby alebo potrebu prevziať určité zodpovednosti.

čo znamená snívanie o plošticiach

Keď je Saturn často vyvolaný tranzitmi alebo postupmi, naznačuje to obdobie, kedy môže osoba zažiť udalosti, ktoré ovláda Saturn, a ktoré môžu pre človeka predstavovať dôležité ponaučenie.

To by tiež mohlo naznačovať potrebu stať sa zodpovednejšou v niektorých oblastiach života.

Venušino námestie Saturn Synastry

Aspekty medzi Venušou a Saturnom sú medzi partnermi v dlhodobých vzťahoch a manželstvách veľmi časté.

Keď je aspekt medzi Venušou a Saturnom v dvoch natálnych mapách štvorcový, potom tento vzťah naznačuje vážnosť a odhodlanie, ako aj zodpovednosť.

Venuša je v tomto vzťahu slabšou stránkou a môže sa cítiť závislá od Saturna alebo ním ovládaná. Saturnov partner je často oveľa starší ako Venuša, alebo ak nie je podstatný rozdiel vo veku, môže byť Saturn veľmi vážny a príliš zodpovedný.

Saturn môže byť tiež veľmi majetnícky a správať sa kontrolovane voči partnerovi Venuše, zvyčajne sa obáva, že by ho Venuša opustila.

Saturn môže byť veľmi kritický a náročný na Venušu. V niektorých situáciách by sa Saturn mohol pokúsiť podkopať Venušin pocit dôvery a urobiť ju závislou od neho, aby ho mohla pripútať k sebe.

Venuša si možno neuvedomuje, že ju toto správanie Saturna obťažuje, pretože ju Saturn spočiatku fascinuje a nevidí jeho chyby.

Ako čas plynie, Venuša si začína uvedomovať, že neznesie tlak, ktorý na ňu Saturn vyvíja.

Saturn môže mať od Venuše veľa neprimeraných požiadaviek a môže na ňu byť vyvíjaný tlak, aby ich splnila, len aby si udržala obraz ideálneho partnera pre Saturn, ktorý zabúda na svoje potreby a túžby.

S kvadratickým aspektom, a ak má Venuša náročné aspekty, mohla by začať čeliť Saturnovi, odmietnuť dodržiavať jeho pravidlá a nechať sa ním ovládať. Môže to byť úvod do vzťahu naplneného konfliktmi.

Venušu možno nasýtilo, že musí vyhovieť požiadavkám Saturnu na jej správanie, spôsob obliekania, to, čo robí, kam chodí a s kým chodí atď.

Tiež by ju mohla unaviť túžba manipulovať s ňou, ako aj jeho často neprimeraná žiarlivosť.

Tento vzťah môže vytvárať veľký tlak na oboch partnerov, najmä ak sú Venušu a Saturn postihnuté aj inými planétami a partneri ešte nedospeli.

Tento kontakt môže v niektorých prípadoch spôsobiť skutočnú nenávisť medzi partnermi.

Osoba Venuša bude pravdepodobne tou, ktorá bude nenávidieť a nenávidieť Saturn kvôli jeho postoju k nej. Je zvláštne, že tento vzťah môže byť veľmi dlhý a v niektorých prípadoch celoživotný, a to aj napriek tlaku a záťaži, ktorú obaja partneri cítia.

Venuša sa môže zhostiť úlohy mučeníčky v domnení, že je jej povinnosťou zostať po boku Saturna napriek tomu, že je z tohto vzťahu nešťastná. Niekedy bude v pozícii, že sa o neho bude starať alebo ho z nejakého dôvodu vychovávať a zostať s ním kvôli tomu.

Partnerov k sebe môže priťahovať nevysvetliteľná príťažlivosť, ale vzťah medzi nimi môže byť ťažko prehltnuteľný, hlavne pre partnera Venuše.

Venuša môže považovať Saturn za príliš vážneho a partner Saturnu môže považovať Venušu za príliš plytkú a často nezodpovednú a obaja budú mať pravdu.

Aj keď prídu k uvedenému záveru a uvedomia si, že by im pravdepodobne bolo lepšie bez druhého, budú sa zdráhať ukončiť svoje vzájomné skúsenosti kvôli neviditeľnému zväzku, ktorý ich drží pohromade aj napriek nespokojnosti, ktorú obaja cítia.

Ak Saturn a Venuša okrem toho nemajú ďalšie náročné aspekty, môže byť tento vzťah poučením pre oboch. Saturn sa naučí menej ovládať a Venuša by sa mohla stať zodpovednejšou.

Je dôležité vyvinúť organizované úsilie na udržanie tohto vzťahu a nedovoliť, aby sa problémy hromadili.

Venuša by mala povedať, čo ju trápi, a Saturn by sa mal snažiť ovládnuť jeho činy a kritiku. Ak to tak nie je, bude tento vzťah pre oboch tragickým zážitkom a je pravdepodobné, že sa skončí.

Zhrnutie

Spojenia Venuša - Saturn medzi natálnymi diagramami párov sú veľmi časté.

Je medzi nimi silný prvok príťažlivosti a obaja sa cítia byť týmto vzťahom nevysvetliteľne priťahovaní.

Venuša obdivuje Saturnovu silu a odhodlanie a Saturn obdivuje Venušinu krásu. Časom si začnú uvedomovať, že vzťah nie je ideálnym zápasom, ako verili.

Vďaka hranatému aspektu medzi týmito dvoma planétami v ich natálnych mapách môže saturnská osoba začať konať ovládajúcim spôsobom a spôsobovať žiarlivé scény, a to všetko s cieľom spojiť ho s Venušou a zaistiť jej pobyt vo vzťahu.

Možno Venuša spočiatku nebude reagovať, ale časom ju naštve Saturnov postoj k nej a mohla by sa začať búriť a domáhať sa svojich práv vo vzťahu, ktorý nevyhnutne povedie ku konfliktom.

Saturn má vážnu a izolovanú povahu, ktorá často dusí osobu Venuše, ktorá je veľmi spoločenská a miluje byť medzi ľuďmi.

Saturn nie je príliš spoločenský a najradšej trávi čas osamote, takže sa pokúsi prinútiť Venušu správať sa rovnako, tráviť čas iba s ním a izolovať ju od ostatných ľudí v jej živote, len pre jeho podvedomý strach z opustenia.

Venuši môže byť dobre, keď na začiatku vzťahu trávi všetok svoj čas so Saturnom, keď vrcholí príťažlivosť, ale časom sa začne nudiť a bude žiadať viac slobody, ktorej by sa Saturn mohol pokúsiť zabrániť.

Ďalšou vecou, ​​ktorá by mohla byť škodlivá pre tento vzťah, je Saturnova potreba súdiť a kritizovať čokoľvek a kohokoľvek, koho nepovažuje za správny.

Venuša môže mať pocit, že Saturn starostlivo sleduje všetky jej činy a čoskoro začne pociťovať silný tlak na všetko, čo robí a hovorí; problémy s kontrolou môžu byť tým, čo nakoniec ukončí tento vzťah, ktorý napriek problémom môže prekvapivo trvať veľmi dlho.

Zistite Svoj Počet Anjela