Čo znamená číslo 10 v Biblii a prorocky

Toto číslo je v Biblii použité 242-krát a desiate slovo je spomenuté 79-krát. Desať je číslo dokonalosti človeka. Muž má desať prstov na rukách a na nohách. Starý služobník Abrahámov vzal so sebou desať tiav na ceste do krajiny Rebeky, aby si vzal ženu pre Izáka.Po príchode tam priniesla Rebeka (vodu) pre všetky svoje ťavy. Sluha mu potom dal dva náramky, ktoré vážili desať cyklov zlata.

Rebekina matka a brat chceli, aby s nimi zostala najmenej desať dní (Gn 24:55), predtým ako sa vydala za Izáka. Rebecca sa však rozhodla okamžite odísť.číslo 9 v biblii

Čo znamená 10 v Biblii?

V tomto krásnom príbehu vidíme, ako sa známky číslo desať nachádzajú ako počet ordinálnej dokonalosti. V podobenstve o desiatich pannách (Mt.25) predstavuje číslo desať zákonné číslo potrebné pre židovské manželstvo. Ana bola pred narodením Samuela sterilná; Jej manžel ju utešoval slovami: Nie som lepší ako desať synov? (1 S.1: 8).Šalamúnova rezerva na jeden deň pozostávala z tridsať alebo trikrát desať zborov jemnej múky a šesťdesiat alebo šesťkrát desať zborov múky; desať tučných volov, dvadsať alebo dvakrát desať volov trávy a stokrát alebo desaťkrát oviec a ďalšie (1 Kráľ 4:22).

V chráme a v Šalamúnovom paláci nájdeme všetkých desať pri meraniach rôznych častí budov (1 R. 6-7 a 2 Kr. 3-4). Desať Hamanových synov bolo obesených na šibenici (Ester 9:14).

Toto slúži ako vynikajúci výklad verša: Ale tí, ktorí patria Kristovi, ukrižovali telo svojimi vášňami a túžbami (Galaťanom 5:24). Ak je Haman typom tela, potom jeho desať synov predstavuje dokonalý prejav tela v jeho vášňach a žiadostivosti. Múdrosť posilňuje múdrych viac ako desať mocných v meste (Kaz 7:19). Daniel nechcel byť kontaminovaný kráľovským jedlom, a preto sa spýtal šéfa eunuchov: Prosím vás, aby ste desať dní skúšali svojich služobníkov a dávali nám jesť zeleninu a piť vodu (Dan 1,12). ).O desať dní neskôr mali lepší vzhľad a boli robustnejší ako všetci ostatní mladí ľudia.

Desať malomocných Ježiš očistil, ale iba jeden z nich sa vrátil, aby sa mu poďakoval. Potom sa ho Ježiš spýtal: Nie sú to tí, ktorí boli očistení? A tí deviati, kde sú? (Lukáš 17:17). Zachránilo sa dokonalé množstvo hriešnikov; Koľko chvál a vďakyvzdania sa vzdáva Pánovi?

Desať žalmov sa začína slovom Aleluja (Ž 106, 111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150). Obrazne povedané, mohlo ich spievať desať malomocných, ktorých Pán uzdravil (Lukáš 17). Výkupné za deti Izraela sa rovnalo desiatim gerám, a bolo tak rozpoznané tak to, čo tvrdil Boh, aj to, čo musel dať človek (Ex 30: 12–16; 4. Mojž. 3:47). Desať povstaní Izraela proti Bohu na púšti (4. Mojžišova 14:22) znamená úplné zlyhanie starej izraelskej generácie.Svätostánok sa spomína desaťkrát ako svätostánok svedectva. Základne svätyne boli v sto talentoch striebra (10 × 10) (2 Moj 38,27). Stoly svätostánku boli dlhé desať lakťov. Na nádvorí bolo desať ľanových záclon a desať stĺpov na západnej strane nádvoria (2Mo 26: 1; 26:16; 27:12).

V Biblii sa desaťkrát opakujú tieto mená: 1. Abrahám, Abrahám (1 Moj 22:11); 2. Jacob, Jacob (Gn 46,2); 3. Mojžiš, Mojžiš (2 Moj 3,4); 4. Samuel, Samuel (1 Sam 3,10); 5. Marta, Marta (Lukáš 10:41); 6. Šimon, Šimon (Lukáš 22:31); 7. Saul, Saul (Skutky 9: 4); 8. Pane, Pane (Mt 7:21, 22; 25:11; Lukáš 6:46; 13:25); 9. Eloi, Eloi (Marek 15:34, Mt 27:46, Ž 22: 1); 10. Jeruzalem, Jeruzalem (Matúš 23:37, Lukáš 13:34).

Význam a symbolika

Hľadáte informácie o význame čísla 10 podľa záverov numerológie a kabalizmu? Čítajte ďalej, pretože o tomto čísle vám teraz povieme všetko. Číslo desať predstavuje plnosť, precíznosť, virtuozitu. Jedným slovom: dokonalosť.

Už starí ľudia počítali na prstoch svojich rúk a keď dosiahli desať, zoskupili svoje násobky.

Aj keď prvými, ktorí v matematike používali takzvaný základ desať, boli Egypťania, v pytagorejskej filozofii sa číslo desať bralo ako synonymum dokonalosti týkajúce sa Najvyššej bytosti.

Tetrakty alebo trojuholníková postava tvorená desiatimi bodmi klasifikovanými v štyroch radoch (každý s číslovaním od jedného do štyroch bodov v každom rade) teda predstavovala základný mystický symbol pre pytagorovské náboženstvo.

V súčasnosti pomocou desatinného systému obvykle organizujeme akýkoľvek účet v skupinách po desiatich, zvyknutých pomocou prstov našich rúk.

V tarote číslo desať predstavuje slávne Koleso šťastia, čo znamená, že každé otočenie dáva novú príležitosť životu.

Preto je význam čísla desať spojený s vysokou schopnosťou dosiahnuť všetko, čo navrhnú tí, ktorí sa s ním stotožnia, za predpokladu, že vezmú na seba všetky riziká, ktoré im na ceste k dosiahnutiu ich cieľov prídu.

Títo ľudia urobia všetko so stopercentným úsilím, alebo neurobia nič. Dalo by sa povedať, že jeho maximom je všetko alebo nič.

Matematik Leibniz uviedol, že číslo jedna ako symbol jednoty predstavuje Boha a že nula predstavuje ničotu, čím dospel k záveru, že Boh stvoril Vesmír z ničoho.

V kresťanstve sa číslo desať opakuje v nespočetných situáciách: desať prikázaní, desať pohrôm, ktoré zasiahli Egypt ... Okrem toho desať sú predkovia, ktorých majú Adam a Noe spoločné, a takisto je ich desať medzi Noemom a Abrahámom.

Pre Hebrejov je Yod, ktorý sa rovná desiatim, prvým písmenom, ktoré tvorí meno Boha. Rovnako je v súčasnosti desať považovaných za najvyššiu notu v obvyklej stupnici od 0 do 10, to znamená dokonalosť.

Ďalším veľmi zvedavým významom, ktorý by sme mohli zdôrazniť, je význam čísla 1 a jeho dôležitosť v numerológii. Okrem toho môžete ďalej skúmať viac čísel a zistiť, čo znamená číslo 2? V našom číselnom slovníku.

Číslo 10 v láske

Ľudia súvisiaci s týmto počtom sú silní a odhodlaní. Energický Mnohokrát charizmatický. A práve vďaka týmto pozitívnym vlastnostiam sa im obvykle darí vo všetkom, do čoho sa odhodlali.

Niekedy a kvôli tej časti svojej osobnosti, ktorá ich vedie k všetkému alebo k ničomu, radšej nedokončia niečo, čo začali, a je to práve kvôli neprekonateľnému strachu, že niečo nedokážu uspokojivo dokončiť. Keď prekonajú tento strach, desať ľudí sa stane neprekonateľných.

Fakty o čísle 10

Naše sny majú často symbolický význam a môžu prezradiť veľa o nás a našej osobnosti. K najvýznamnejším snom vždy patria tie, v ktorých hrá úlohu počet.

Číslo 10 je teda tiež dôležitým snovým obrazom. Vo sne to môžeme vidieť ako napísané číslo na liste papiera alebo na stene.

Niekedy máme objekt aj v desaťnásobnom prevedení alebo opakujeme určitú akciu desaťkrát za sebou.

Ako presne sa však tento symbol snov interpretuje? Čo znamená číslo 10 vo sne?

Čísla vo sne môžu v zásade predstavovať správu podvedomia. V takom prípade často odkazujú na dôležité údaje, pri ktorých hrozí, že na dotknutú osobu zabudnú. Možno blízka osoba bude mať čoskoro narodeniny, 10. budúceho mesiaca? Alebo je dôležité obchodné stretnutie?

Snívajúci mal po prebudení rýchlo začať, aby premýšľal o tom, ako ho chce vysnívané číslo desať volať. S najväčšou pravdepodobnosťou si to bude môcť včas spomenúť. Písané číslo 10 môže navyše slúžiť ako vysnívaný symbol pre nový začiatok.

Možno snívala na hárku papiera alebo bola výsledkom hodín matematiky a stála na tabuli. Dotknutá osoba sa potom v živote znovu postaví a vypracuje nové plány pre svoju budúcnosť. Chce sa poučiť zo svojich už získaných skúseností.

Ak sa vidí vo sne desaťkrát a pred sebou ten istý objekt, je to znamenie, že jeho vôľa zmeniť výsledky vyplýva z predchádzajúceho chaosu v každodennom živote. Snívanie prerástlo do posledných rôznych záležitostí cez hlavu. Teraz sa snaží vyhnúť tomuto nadmernému dopytu.

výklad snov držanie dieťaťa

Ak naopak vo sne opakuje vec desaťkrát, všeobecne to platí naopak: V tomto prípade symbol sna číslo 10 ukazuje, že chce uniknúť vzniknutej jednotvárnosti. Dotknutá osoba si želá viac rozmanitosti a výziev pre svoju budúcnosť.

Zhrnutie

Desať predstavuje počet dvojitej zodpovednosti v smere k Bohu a k človeku. Muž bol pred zákonom zodpovedný za dodržiavanie desiatich prikázaní a za svedectvo Boha.

Za Mojžišových dní padlo na Egypt a faraóna desať rán (2Mo 7:12). Boaz požiadal desiatich mužov medzi staršími mesta, aby im slúžili ako svedkovia, že je vykupiteľom Rút (Rt 4,2).

V Lukášovi 19 dostalo desať sluhov z rúk svojho pána desať mín, aby s nimi rokovali. Jeden z nich dal desaťkrát viac dolu, ktorá mu bola zverená, a bol odmenený tým, že dostal autoritu nad desiatimi mestami.